Sunday, May 2, 2010

Oracle Bry Says

"Hindi tayo nabubuhay para magtrabaho, nagtratrabaho tayo para mabuhay"